FORUM PRZENIESIONO POD NOWY ADRES: http://drlucy.pl/forum

Możesz pomócPomocnik

Facebook

Przetłumacz stronę


Mapa odwiedzin

Pogoda na dziś

Tu docieramy


  1. Collie adoptowane za pośrednictwem Fundacji nie są przeznaczone do budy ani kojca.

  2. Adoptowany pies nie jest przeznaczony do rozrodu. Osoba adoptująca zobowiązuje się do wykastrowania zwierzęcia lub, jeśli jego ogólny stan zdrowia na to nie pozwala, do dołożenia wszelkich starań, aby uniknąć jego rozmnażania.

  3. Adoptowane psy nie są przeznaczone na handel.

  4. O wyborze domu dla psa decyduje osoba/instytucja będąca prawnym właścicielem psa, kierując się dobrem zwierzęcia. Osoba odpowiedzialna za adopcję psa wybiera spośród osób chętnych do adopcji tę, która wg jej przekonania i wiedzy oferuje psu najlepsze warunki.

  5. Osoba chcąca adoptować collie zgadza się na kontrolę przedadopcyjną. Kontrola przedadopcyjna ma na celu sprawdzenie warunków, w jakich będzie przebywał pies. Osoba kontrolująca potencjalny dom może pytać o wszystko, co związane jest z przyszłymi warunkami życia psa. Pytania mogą dotyczyć takich spraw jak codzienna opieka, typ aktywności preferowanej przez adoptującego, czas, jaki pies będzie spędzał sam w domu, wyjazdy wakacyjne, doświadczenie w opiece nad psem itp. Osoby wydające psa mogą sobie zastrzec prawo do wizyty poadopcyjnej, aby upewnić się, że nowi opiekunowie wypełniają warunki umowy. Mogą także wymagać relacji (telefonicznych, mailowych lub za pośrednictwem forum) o pobycie psa w nowym domu.

  6. Osoba chcąca adoptować psa powinna poinformować o tym, że ma dzieci, a także o posiadanych już zwierzętach. W miarę możliwości pies zostanie sprawdzony pod kątem swoich reakcji na dzieci i zwierzęta.

  7. Osoba chętna do adopcji collie powinna mieć świadomość, że choć są to psy na ogół łagodne i bezproblemowe – psy te sporo w życiu przeszły i mogą, zwłaszcza w pierwszym okresie, chorować oraz przejawiać niepożądane zachowania. Osoba taka powinna przemyśleć, czy jest na to gotowa, czy znajdzie czas i siły, aby pomóc psu wrócić do zdrowia i równowagi psychicznej. Osoby wydające psa i wszyscy miłośnicy rasy obecni na forum dołożą ze swej strony wszelkich starań, aby służyć radą i pomocą w trudnych chwilach. O możliwych problemach poadopcyjnych przeczytać można w artykule Jacka Gałuszki przytoczonym w dziale Zanim przygarniesz.

  8. Osoba adoptująca psa podpisuje umowę adopcyjną, a tym samym zgadza się na warunki stawiane przez osobę lub instytucję wydającą psa, w szczególności zaś zobowiązuje się otoczyć psa najlepszą i odpowiedzialną opieką.

  9. Jeśli z jakiś nadzwyczajnych powodów pies musiałby być oddany, opiekun psa zobowiązany jest oddać go osobie/instytucji, od której go adoptował.

  10. Powyższe zasady mogą się wydawać nieco restrykcyjne, ale godząc się na nie, osoba adoptująca collie zyskuje nieporównanie więcej.

Videoclip