FORUM PRZENIESIONO POD NOWY ADRES: http://drlucy.pl/forum

Możesz pomócPomocnik

Facebook

Przetłumacz stronę


Mapa odwiedzin

Pogoda na dziś

Tu docieramy


Zestawienie roczne wpłat na konto - 2011
Zestawienie roczne wypłat z konta - 2011
Szczegółowe zestawienie wypłat z konta - 2011
Sprawozdanie finansowe za rok 2010
Zestawienie roczne wypłat z konta - 2010
Zestawienie roczne wpłat na konto - 2010
Rozliczenie kubków i toreb - 2010
Zestawienie Wielka Orkiestra - 2010-2
Zestawienie Wielka Orkiestra - 2010-1
Sprawozdanie finansowe za rok 2009
Zestawienie roczne wpłat na konto - 2009
Zestawienie roczne wypłat - 2009
Rozliczenie wpłat oraz wypłat za I półrocze 2009
Rozliczenie wpłat oraz wypłat za rok 2008
Pomoc fundacji dla innych Schronisk 2007 - 2008 i I kwartał 2009
Sprawozdanie finansowe z prowadzenia Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju za okres 1.01 - 31.12.2008r.
Rachunek wyników finansowych Fundacji Dr Lucy za 2008 rok
Bilans Fundacji Dr Lucy za 2008 rok

Sprawozdanie finansowe za rok 2007


Videoclip